September 14th, 2017

Это дно, друзья... Нет, это - днищеЪ...

Андрэй Кім: Мару перакласцi фiльм «Уладар пярсцёнкаў» на беларускую мову

Мечтаю перевести Властелин Колец на белорусский.


У «Маскве» гавораць па-беларуску, год 2017. Гэта не мары Альгерда і не пачатак альтэрнатыўнай версіі рамана Віктара Марціновіча. Гэта праект «Беларускія ўікэнды» ад кампаніі «Кінаконг», якая агучвае фільмы на беларускую мову. Мы сустрэліся з заснавальнікам праекта Андрэем Кімам і абмеркавалі, чаму міліцыянтам варта раўняцца на Бэтмэна, як праводзіць беларусізацыю праз кіно і чаму беларусы – падлеткавыя пракрастынатары

В «Москве» говорят по-белорусски, год 2017. Это не мечты Ольгерда и начало альтернативной версии романа Виктора Мартиновича. Это проект «Белорусские уикенды» от компании «Кинаконг», которая озвучивает фильмы на белорусский язык. Мы встретились с основателем проекта Андреем Кимом и обсудили, почему милиционерам стоит равняться на Бэтмена, как проводить белорусизацию через кино и почему белорусы – подростковые пракрастынатары– Андрэй, ты публічны чалавек ужо шмат гадоў. СМІ называюць цябе грамадскім актывістам, былым палітвязнем, а ў апошнія гады ўсё больш заснавальнікам і кіраўніком праекта «Кінаконг». Ці досыць гэтых вызначэнняў, каб сказаць, хто такі Андрэй Кім?

– Заўсёды хочацца, каб іншыя бачылі цябе так, як ты бачыш сябе сам. А калі гэта не супадае, пачынаеш раздражняцца. Так, я былы палітвязень, але я ў жыцці ніводнага дня не займаўся палітыкай. На жаль, да мяне прычапіўся гэты ярлык. Асабліва здзіўлялі сітуацыі, калі раней журналісты звярталіся да мяне як да эксперта ў геапалітыцы і эканоміцы. Так, я заўсёды маю вызначаную пазіцыю, як грамадскую, так і палітычную. Але ж да турмы я працаваў у кіно, а пасля таксама працягнуў займацца рэчамі, далёкімі ад палітыкі. Пазней, калі я заснаваў баі падушкамі, мяне доўгі час называлі арганізатарам баёў падушкамі. А пасля мяне сталі зваць проста мянчук Андрэй Кім.

– Андрей, ты публичный человек уже много лет. СМИ называют тебя общественным активистом, бывшим политзаключенным, а в последние годы все более основателем и руководителем проекта «Кинаконг». Или достаточно этих определений, чтобы сказать, кто такой Андрей Ким? – Всегда хочется, чтобы другие видели тебя так, как ты видишь себя сам. А если это не совпадает, начинаешь раздражаться. Да, я бывший политзаключенный, но я в жизни ни одного дня не занимался политикой. К сожалению, ко мне прицепился этот ярлык. Особенно удивляли ситуации, когда ранее журналисты обращались ко мне как к эксперту в геополитике и экономике. Да, я всегда имею определенную позицию, как общественную, так и политическую. Но ведь до тюрьмы я работал в кино, а после также продолжил заниматься вещами, далекими от политики. Позже, когда я основал бои подушками, меня долгое время называли организатором боев подушками. А после меня стали называть просто минчанин Андрей Ким.

Collapse )

Продолжить наслаждение беламовой и дочитать до конца можно здесь:
Collapse )